• Hovedpartnere

    Partnere

Første WANG-trening i Manglerudhallen

Økt samarbeid mellom MS og WANG Toppidrett.

I dag ble første trening i Manglerudhallen gjennomført etter økt samarbeid mellom Manglerud Star og WANG Toppidrett.

Ishockey på WANG Toppidrett Oslo ble startet etter initiativ fra MS og Rune Molberg sammen med andre foreldre i 2001/2002. De første som startet på ishockey kombinert med studier på WANG Toppidrett var 86-årgangen, hvor spillere som Mathias Trygg, Martin Røymark, Niklas Roest og Mathis Olimb gikk. Siden oppstarten har skolen opplevd en fantastisk utvikling.

Det viktigste premisset for å starte WANG Toppidrett var å gjøre det mulig for hockeyspillere i Oslo å kunne satse både på hockey og skole. Klubbene kunne øke fokuset og satsingen på ungdom i alderen 16-19 år, som var helt i takt med ishockeyforbundets fokus på økt treningskvalitet og mengde. WANG Toppidrett fokuserer på utvikling av hele mennesket, ikke bare ishockeyspilleren. Gjennom godt faglig påfyll blir spillerne forberedt på å møte en verden også utenfor isen.

Kristian Gilbert, toppidrettssjef på WANG Toppidrett Oslo, er godt fornøyd med samarbeidet med Manglerud Star.

Vi i WANG Toppidrett er veldig fornøyde og glade for det økte samarbeidet med Manglerud Star. Gjennom dette ønsker vi å legge enda bedre til rette for MS-spillerne som går hos oss. Å trene i Manglerudhallen hver fredag blir logistikkmessig bedre for spillerne, men ikke minst en mindre belastning for spillerne inn mot helgen og mange kamper.

Dette er også en fin anledning for Manglerud Star som klubb og Dave Livington som a-lagstrener å komme enda tettere på klubbens egne spillere. Dave er også trener på WANG Toppidrett, og fokuserer på spillerutvikling, langsiktig perspektiv og utvikling av individuelle ferdigheter. Vi ønsker å gjøre litt ekstra for at også MS-spillerne blir godt ivaretatt, og håper dette blir et positivt samarbeid for hele klubben.

Fokus på utdanning og skole står høyt i Manglerud Star, og derfor er vi veldig glade for at spillerne våre har et sted de får seg god utdannelse samtidig som de utvikler seg som ishockeyspillere. Daglig leder i MS Elite, Cecilie Olsen, tror på et positivt samarbeid med WANG Toppidrett de kommende årene.

Selv om man skal utvikle seg som ishockeyspiller er det viktig å huske på at utdanningen er noe av det viktigste du har. Derfor er vi veldig fornøyde med samarbeidet med WANG Toppidrett, der spillerne får en god utdannelse samtidig som de utvikler seg til å bli bedre spillere. Det er et stort steg fra junioralder til spill i Get-ligaen, og på WANG Toppidrett får spillerne våre muligheten til å jobbe med individuelle ferdigheter flere ganger i uken. Vi ønsker å ta opp flest mulig spillere fra egen juniorstall, og er derfor veldig glade for at WANG Toppidrett er med på å forberede spillerne til å prestere på et høyere nivå.

I dag går mange MS-spillere på WANG Toppidrett, både i første-, andre- og tredjeklasse. To av dem er Jakob Wang Wikstøl og Dennis Rystad, som begge startet i tredjeklasse i august. Jakob er veldig fornøyd med utdanningen han får på WANG Toppidrett.

Det er bra å kombinere skole og hockey på WANG Toppidrett. Vi får trent tre morgenøkter i uka i tillegg til lagtrening på kvelden, samtidig som vi får en god utdannelse. På morgenøkten har vi mye skills som gjør oss til bedre individuelle utøvere. Vi fokuserer på enkeltspilleren på dagtid og lagpspill på kvelden.

Også Dennis Rystad er godt fornøyd med tiden hans så langt på WANG Toppidrett.

Vi har veldig flinke trenere. Ferdigheter, kølleteknikk, skøyteteknikk er det vi fokuserer på når vi har morgenøkter. Det er mer fokus på å forbedre seg selv som hockeyspiller. Veldig bra miljø på skolen og i klassen, til tross for at mange er slitne etter lange dager med trening og kamp. Lærerne er flinke til å tilpasse skolen etter idretten med tanke på lite hjemmearbeid og fraværet vi får på skolen med reising til kamper, samlinger og så videre. Ved hjelp av WANG Toppidrett får vi hjelp på veien mot å bli toppidrettsutøvere samtidig som vi får en viktig utdannelse.