• Hovedpartnere

    Partnere

Saksliste til årsmøte

Saksliste til årsmøte 11. juni

Årsmøte 2020 Manglerud Star Ishockey Elite

Sted: Manglerud ishall torsdag 11. juni 2020 kl 18:00

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 10.1 Godkjenne ny lovnorm fra Norges Idrettsforbund

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder

15.2 Nestleder

15.3 Øvrige styremedlemmer

15.4 Varamedlemmer

15.5 Revisorer

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7 Leder av valgkomiteen

15.8 Øvrige medlem av valgkomiteen

15.9 Varamedlem til valgkomiteen

15.10 Kontrollutvalg med (2) medlemmer og (1) varamedlem

Saksdokumenter fås ved å henvende seg til daglig leder på [email protected]

Styret Manglerud Star Ishockey Elite