• Hovedpartnere

    Partnere

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Manglerud Star Ishockey Elite

Styret innkaller herved til årsmøte i Manglerud Star Ishockey Elite som holdes

tirsdag 13. april 2021 kl. 18.00

Grunnet Covid-19-situasjonen vil avgjørelse om det blir fysisk eller digitalt møte bestemt 1 uke før årsmøte. (oppdatert - møtet blir på Teams)

Påmeldingsfrist er 30. mars og sendes

[email protected]

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 30. mars til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må du ha vært medlem av Manglerud Star Ishockey Elite i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet holdes og ha gjort opp dine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Birger Vestby kontaktes via mail

[email protected]

Velkommen til årsmøte!

Vennlig hilsen Styret Manglerud Star Ishockey Elite