• Hovedpartnere

  Partnere

Innkalling

Vi innkaller til ekstraordinært årsmøte mandag 29. juni.

Innkalling Ekstraordinært årsmøte

Sted: Teams. Link sendes ut til alle påmeldte i forkant

Tid: Mandag 29.06.2020 Kl.: 18:00

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Velge dirigent(er).

 3. Velge protokollfører(e).

 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

 5. Godkjenne innkallingen.

 6. Godkjenne saklisten.

 7. Godkjenne forretningsorden.

 8. Behandle ny Lovnorm.

8.1 Godkjenne innkommet forslag til justering av Lovnorm for MS Elite: Styret foreslår utvidelse av antall styremedlemmer fra 3 til 4 personer". Ny tekst i paragraf 10 b blir da: «b) 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer»

 1. Valg av 1 nytt styremedlem for 1 år (iht sak 8.1)

Påmelding ved å sende mail til daglig leder på [email protected] innen 28.06.