• Hovedpartnere

    Partnere

Klubben informerer

Dialogen med Grüner om mulig samarbeid er avsluttet

Vi ønsker med dette å informere om at samtalene med Grüner om et mulig felles lag er avluttet uten noen samarbeidsavtale. 

Med hilsen Interim-styret, MS Elite