• Hovedpartnere

    Partnere

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 29.8. kl 1800.

Sted: Brown Room, Manglerud Ishall Tid: kl 18:00 den 29.08.2023

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne sakslisten

Sak 8: Interimsstyrets forslag til eventuell videre drift av idrettslaget

• Forslaget framlegges med begrunnelser

• Styrets forslag til budsjett 2023/2024 gitt forslag om fortsettelse

• KTUs rapport/kommentarer gitt utvalgets rolle

Debatt

Avstemming

Sak 9: Endelig godkjenning av budsjett 2023/2024 (avhengig av utfall sak 8)

Sak 10: Valg

Eventuelt nytt styre eller avviklingsstyre (avhengig av utfall sak 8)

De medlemmer som ønsker å få tilsendt sakspapir i forkant bes sende mail til [email protected]