• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 2 September Sept
Søndag Søn 5 September Sept
Lørdag Lør 11 September Sept
Torsdag Tor 16 September Sept
Lørdag Lør 18 September Sept
Tirsdag Tir 21 September Sept
Torsdag Tor 23 September Sept
Lørdag Lør 25 September Sept
Torsdag Tor 30 September Sept
Lørdag Lør 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lørdag Lør 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lørdag Lør 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lørdag Lør 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lørdag Lør 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 4 November Nov
Lørdag Lør 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov
Søndag Søn 21 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Søndag Søn 28 November Nov
Torsdag Tor 2 Desember Des
Lørdag Lør 4 Desember Des
Torsdag Tor 9 Desember Des
Lørdag Lør 11 Desember Des

Ryen-prosjektet

Manglerud Star har etablert arbeidsgruppe som jobber med forslaget om idrettspark på Ryen, inkludert to isflater. Det er ett prosjekt med flere idretter samlet på samme tomt.

For ytterligere informasjon kan man henvende seg til klubben for mer utfyllende dokumenter.

E-mail: [email protected] eller [email protected] 

 

Manglende is- og idrettshaller

Manglerud ishall, også kalt Garasjen, er en liten ishall med en isflate som skal håndtere istilbudet til bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det tilsvarer 150.000 innbyggere!

 

Forslaget innebærer flere idretter med muligheter for curling, håndball, basketball, volleyball, turnhall, kampsport, teknorom mm. Mulighetene vil bli mange. Overordnet målsetning er «flest mulig, lengst mulig», dvs å lage en sosial møteplass og mestringsareaner for barn og unge i utvikling.

 

Hvorfor Ryen?

Ryen har en perfekt plassering i forhold til kollektivtilbud med T-bane rett ved, busslinjer øst/vest og nord/syd. Med 100meter fra E6 er tilkomst med store spillerbusser ideelt.

 

Hvorfor ikke bare bli værende på Manglerud?

Dagens idrettstomt, Plogveien 22, ligger mellom Manglerud skole og Østensjø miljøpark.  

Lokaliseringen er svært uheldig for skolens brukere, borettslagene som nærmeste nabo og idretten mtp parkeringssituasjonen som i dag er sprengt. I tillegg vil nye Manglerud bad åpnes med estimert besøkstall på 5000 i uken. Ingen nye parkeringsplasser er tiltenkt når badet åpnes, og borettslagene rundt rapporterer i dag om alt for mye trafikk inn i deres boområder.

 

MS hockey er den største trafikkgeneratoren på kveldstid og helger. Telling viser at vi har 150 innpasseringer med buss pr. sesong i tillegg til egne spillere og motstandere, som bor i avstand der bil benyttes p.g.a. frakt av utstyr. Vi forstår alles frustrasjon, og derfor jobber vi nå for å skape gode løsninger.

 

Fremdrift.

Arbeidsgruppen har jobbet, -og jobber fortsatt på bred front i saken. I samarbeid med og støtte fra Idreskretsen, FAU, borettslagene og nå flere politiske partier.

 

Hva med den gamle ishallen?

Med Manglerud Skole mot gamle høyder med 1450 elever er ikke dagens to små gamle gymsalene tilfredsstillende. Dagens ishall kan konverteres til allidrettsanlegg og gymsal for skolen på dagtid.

 

Vi skal til Ryen!

STED ISFLATER BEFOLKNING PERSONER PER ISFLATE
Lillehammer 2 27.000 13.200
Hamar (inkl Stange og Ringaker) 2 29.000 14.500
Sarpsborg (hele kommunen) 2 52.000 26.000
Asker kommune 2 59.000 29.000
Stavanger (hele kommunen) 4 132.000 33.500
Oslo (inkl private Furuset Forum) 6 669.000 112.000
Bydel: Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand 1 140.000 140.000

Bydel Østensjø er forventet å være den bydelen med størst befolkningsvekst i Norge frem til 2030.