• Hovedpartnere

    Partnere

Torsdag Tor 16 Januar Jan
Søndag Søn 19 Januar Jan
Torsdag Tor 23 Januar Jan
Søndag Søn 26 Januar Jan
Torsdag Tor 30 Januar Jan
Søndag Søn 2 Februar Feb
Torsdag Tor 13 Februar Feb
Søndag Søn 16 Februar Feb
Torsdag Tor 20 Februar Feb
Søndag Søn 23 Februar Feb
Torsdag Tor 27 Februar Feb
Lørdag Lør 29 Februar Feb
Torsdag Tor 5 Mars Mar
Lørdag Lør 7 Mars Mar
Torsdag Tor 20 August Aug
Søndag Søn 23 August Aug
Lørdag Lør 5 September Sept
Torsdag Tor 10 September Sept
Mandag Man 14 September Sept
Torsdag Tor 17 September Sept
Lørdag Lør 3 Oktober Okt
Torsdag Tor 8 Oktober Okt
Lørdag Lør 10 Oktober Okt
Torsdag Tor 15 Oktober Okt
Søndag Søn 18 Oktober Okt
Torsdag Tor 22 Oktober Okt
Lørdag Lør 24 Oktober Okt
Torsdag Tor 29 Oktober Okt

Ryen-prosjektet

Manglerud Star har etablert arbeidsgruppe som jobber med forslaget om idrettspark på Ryen, inkludert to isflater. Det er ett prosjekt med flere idretter samlet på samme tomt.

For ytterligere informasjon kan man henvende seg til klubben for mer utfyllende dokumenter.

E-mail: [email protected] eller [email protected] 

 

Manglende is- og idrettshaller

Manglerud ishall, også kalt Garasjen, er en liten ishall med en isflate som skal håndtere istilbudet til bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det tilsvarer 150.000 innbyggere!

 

Forslaget innebærer flere idretter med muligheter for curling, håndball, basketball, volleyball, turnhall, kampsport, teknorom mm. Mulighetene vil bli mange. Overordnet målsetning er «flest mulig, lengst mulig», dvs å lage en sosial møteplass og mestringsareaner for barn og unge i utvikling.

 

Hvorfor Ryen?

Ryen har en perfekt plassering i forhold til kollektivtilbud med T-bane rett ved, busslinjer øst/vest og nord/syd. Med 100meter fra E6 er tilkomst med store spillerbusser ideelt.

 

Hvorfor ikke bare bli værende på Manglerud?

Dagens idrettstomt, Plogveien 22, ligger mellom Manglerud skole og Østensjø miljøpark.  

Lokaliseringen er svært uheldig for skolens brukere, borettslagene som nærmeste nabo og idretten mtp parkeringssituasjonen som i dag er sprengt. I tillegg vil nye Manglerud bad åpnes med estimert besøkstall på 5000 i uken. Ingen nye parkeringsplasser er tiltenkt når badet åpnes, og borettslagene rundt rapporterer i dag om alt for mye trafikk inn i deres boområder.

 

MS hockey er den største trafikkgeneratoren på kveldstid og helger. Telling viser at vi har 150 innpasseringer med buss pr. sesong i tillegg til egne spillere og motstandere, som bor i avstand der bil benyttes p.g.a. frakt av utstyr. Vi forstår alles frustrasjon, og derfor jobber vi nå for å skape gode løsninger.

 

Fremdrift.

Arbeidsgruppen har jobbet, -og jobber fortsatt på bred front i saken. I samarbeid med og støtte fra Idreskretsen, FAU, borettslagene og nå flere politiske partier.

 

Hva med den gamle ishallen?

Med Manglerud Skole mot gamle høyder med 1450 elever er ikke dagens to små gamle gymsalene tilfredsstillende. Dagens ishall kan konverteres til allidrettsanlegg og gymsal for skolen på dagtid.

 

Vi skal til Ryen!

STED ISFLATER BEFOLKNING PERSONER PER ISFLATE
Lillehammer 2 27.000 13.200
Hamar (inkl Stange og Ringaker) 2 29.000 14.500
Sarpsborg (hele kommunen) 2 52.000 26.000
Asker kommune 2 59.000 29.000
Stavanger (hele kommunen) 4 132.000 33.500
Oslo (inkl private Furuset Forum) 6 669.000 112.000
Bydel: Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand 1 140.000 140.000

Bydel Østensjø er forventet å være den bydelen med størst befolkningsvekst i Norge frem til 2030.