• Hovedpartnere

    Partnere

Administrasjon

Ann-Brit Thorkildsen

Ann-Brit Thorkildsen

Daglig leder

Lene Johnsen

Arrangementsansvarlig

Lisbeth Halvorsen

Fotograf

Lise Sørby

Skribent

Kate Hermansen

MS-shop

Sport

Per Aastad

Materialforvalter

Michael Kleppen

Michael Kleppen

Medisinsk personell og fysisk trener

Tor Olav Johnsen

Dommerkontakt

Marked/Salg

Bjørn Danielsen

Markedsavdeling

Styret

Birger Vestby

Styreleder

Steven Tilley

Nestleder

Gisle Olsen

Styremedlem

Bror Lunde

Styremedlem

Käthe Bleken

Styremedlem

Espen Johnsrud

Varamedlem

John Kristiansen

Varamedlem