• Hovedpartnere

    Partnere

Fortsatt pause i seriespillet

Fortsatt stans i seriespill frem til 18. februar.

Norges idrettsforbund har blitt varslet muntlig fra Kulturdepartementet vedrørende oppstart av nasjonalt seriespill. Kulturdepartementet opplyser at regjeringen vil fatte en ny beslutning 18. februar, hvorvidt nasjonalt seriespill kan gjenopptas, og eventuelt fra hvilket tidspunkt. Anbefalingen om stans i nasjonalt seriespill forlenges, i følge KUD, derfor i første omgang frem til 18. februar. Norges idrettsforbund har bedt om en skriftlig bekreftelse fra myndighetene på informasjonen vi har mottatt fra KUD.