• Hovedpartnere

    Partnere

Pressemelding

Manglerud Star Ishockey Elite og David Livingston har inngått en minnelig avtale.

Som en følge av en vanskelig økonomisk situasjon grunnet Covid-19 måtte Manglerud Star Ishockey Elite i januar foreta økonomiske grep, og ett av disse var å si opp konsulentavtalen med hovedtrener David Livingston. Nå er partene endelig enige om å gå hvert til sitt. Det har vært omtalt i flere medier at David Livingston har vurdert søksmål mot Manglerud Star etter klubbens oppsigelse. Partene har vært i løpende kontakt om oppsigelsen siden den ble gitt. Den siste tiden har det vært en konstruktiv dialog, og begge parter har vist vilje til å finne frem til en minnelig løsning, forteller klubbens advokat, Nicolai Løland Dolva.

David Livingston er tilfreds med at partene har kommet frem til en løsning. Livingston hadde i utgangspunktet en kontrakt som gjaldt ut neste sesong, men bidrar ved den avtalen partene nå har inngått til at MS over tid kan ha økonomiske besparelser, forteller Livingstons advokat, Tony A. Vangen.

Vi takker David Livingston for innsatsen han har lagt ned i Manglerud Star gjennom mange år, og ønsker han lykke til videre, forteller styreleder i Manglerud Star, Birger Vestby.