• Hovedpartnere

    Partnere

Onsdag Ons 16 Desember Des
Lørdag Lør 19 Desember Des
Mandag Man 21 Desember Des
Mandag Man 28 Desember Des
Onsdag Ons 30 Desember Des
Lørdag Lør 2 Januar Jan
Tirsdag Tir 24 August Aug
Tirsdag Tir 31 August Aug
Torsdag Tor 2 September Sept
Søndag Søn 5 September Sept
Lørdag Lør 11 September Sept
Torsdag Tor 16 September Sept
Lørdag Lør 18 September Sept
Tirsdag Tir 21 September Sept
I dag 23 September Sept
Lørdag Lør 25 September Sept
Torsdag Tor 30 September Sept
Lørdag Lør 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 7 Oktober Okt
Lørdag Lør 9 Oktober Okt
Torsdag Tor 14 Oktober Okt
Lørdag Lør 16 Oktober Okt
Torsdag Tor 21 Oktober Okt
Lørdag Lør 23 Oktober Okt
Torsdag Tor 28 Oktober Okt
Lørdag Lør 30 Oktober Okt
Torsdag Tor 4 November Nov
Lørdag Lør 6 November Nov
Torsdag Tor 18 November Nov

Pressemelding

Manglerud Star Ishockey Elite og David Livingston har inngått en minnelig avtale.

Som en følge av en vanskelig økonomisk situasjon grunnet Covid-19 måtte Manglerud Star Ishockey Elite i januar foreta økonomiske grep, og ett av disse var å si opp konsulentavtalen med hovedtrener David Livingston. Nå er partene endelig enige om å gå hvert til sitt. Det har vært omtalt i flere medier at David Livingston har vurdert søksmål mot Manglerud Star etter klubbens oppsigelse. Partene har vært i løpende kontakt om oppsigelsen siden den ble gitt. Den siste tiden har det vært en konstruktiv dialog, og begge parter har vist vilje til å finne frem til en minnelig løsning, forteller klubbens advokat, Nicolai Løland Dolva.

David Livingston er tilfreds med at partene har kommet frem til en løsning. Livingston hadde i utgangspunktet en kontrakt som gjaldt ut neste sesong, men bidrar ved den avtalen partene nå har inngått til at MS over tid kan ha økonomiske besparelser, forteller Livingstons advokat, Tony A. Vangen.

Vi takker David Livingston for innsatsen han har lagt ned i Manglerud Star gjennom mange år, og ønsker han lykke til videre, forteller styreleder i Manglerud Star, Birger Vestby.