• Hovedpartnere

    Partnere

Ekstraordinært årsmøte

Årsmøteinnkalling oppdatert med saksliste. Møt opp og avgi din stemme!

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i MS Elite 19. juni.

MANGLERUD STAR ISHOCKEY – ELITE ORG NO: 998 618 967

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE MANDAG 19. JUNI KL 18:00

Til medlemmer av Manglerud Star Ishockey Elite

Ekstraordinært årsmøte vil bli avholdt 19. juni 2023 kl 18:00 i Brown Room.

Saksliste til årsmøtet

Dette er viktige saker for klubbens fremtid, så alle stemmeberettigede oppfordres til å stille opp på mandag!

Vennlig hilsen Manglerud Star Ishockey Elite

v/ interimsstyret